Vs Häst i balans

Foder- och hästrådgivning

Blogg

Blogg

view:  full / summary

Utfodring av den äldre hästen

Posted on Comments comments (11046)

Vad händer med den åldrande hästen? 

Att åldras är en naturlig process. Hästarnas styrka och flexibilitet minskar samt kroppens förmåga att hantera stress och infektioner. Även hästen förmåga att tillgodogöra sig näring från det foder som den har ätit hela livet kan bli svårare eller rentav omöjligt. All hästar åldras dock på olika sätt då de har olika förutsättningar. Tydliga ålderstecken kan ses hos en del medan andra inte visar några tecken alls. En del äldre hästar får problem med att hålla ett normalt hull vilket ofta är ett tecken på att den inte kan tillgodogörs sig näringen i fodret. Andra äldre hästar tenderar att ersätta muskelmassa med fett. Ökad vikt hos äldre hästar är inte bra då ålderdom ofta även leder till ledproblem och en övervikt är då ofördelaktig. Äldre hästar har också ökad risk att drabbas av metaboliska sjukdomar vilka förvärras av överflödigt kroppsfett.

För att säkerställa den äldre hästens välbefinnande är det nödvändigt att hästen årligen undersöks av veterinär och att man varje år även låter kontrollerar hästens tänder.


Hur bör den äldre hästen utfodras?

Utfodring av den äldre hästen kräver viss planering för att få ett bra resultat. Vad som är en lämplig foderstat beror på individen. Vid utformning av en foderstat till den äldre hästen är det viktigt att kontrollera statusen på hästens tänder men även hästens övriga hälsostatus. En del äldre hästar klara sig bra på en normal foderstat, dvs. en foderstat som utgörs av grovfoder (hö, hösilage, ensilage) och vid behov kompletteras med kraftfoder, mineraler och vitaminer. Andra kan inte längre tugga sitt grovfoder och/eller drabbas av någon metabolisk sjukdom och kräver därför en annan utfodring.

 

Hästens förmåga att tugga grovfoder påverkas av om hästen sakna tänder eller om tänderna är nedslitna. När hästen tuggar slits tänderna ner och ny tandvävnad växer fram. Hästens tänder slutar dock att växa vid ca 20 års ålder. Så småningom blir tänderna så nedslitna och mjuka att de inte längre klarar av att mala sönder fodret. Detta medför att hästen inte kan ta upp näringen i fodret. Hästen kan även tappa tänder vilket också påverkar dess förmåga att tugga fodret.

 

Största delen av hästens foderstat ska bestå av grovfoder för att en bra hälsa och funktion i hästens mag- tarmkanal ska upprätthållas. Om hästen saknar framtänder kan den få svårt att beta kort gräs och man kan inte förlita sig på att ett bete med kort gräs räcker som enda näringskälla för en sådan häst. Hästar som har nedslitna kindtänder eller saknar kindtänder får svårt att mala sönder foder. Detta gör att hästen inte kan tillgodogöra sig näringen i fodret vilket leder till att hästen övertid kommer att tappa i hull. Har hästen svårt att mala sönder fodret till tillräckligt små delar ökar även risken för foderstrupsförstoppning.

 

Även om hästen inte kan tugga långstråigt grovfoder längre är det fortfarande väsentligt att största delen av foderstaten utgörs av grovfoder för att mag-tarmkanalen ska tillföras tillräckligt med fibrer för att fungera. Får inte hästen tillräckligt med fibrer kan den drabbas av t.ex. magsår, kolik och obalans i mag-tarmkanalen. Hästen får inte heller utlopp för sitt naturliga födosöksbeteende. Idag kan det ”vanliga” långstråiga grovfodret vid behov, delvis eller fullt ut ersättas av snittat eller pelleterat hö som vid behov även kan blötläggas. Behöver foderstaten kompletteras med kraftfoder kan man välja ett färdigfoder som är processat i syfte att göra näringen mer lättillgänglig för hästen. Om hästen har en metabolisk sjukdom, t.ex. Cushings sjukdom (PPID) eller ligger i riskzonen att drabbas ska man dessutom undvika överutfodring och utfodring med stärkelse- och sockerrika fodermedel.

I dag finns det en uppsjö av färdigfoder som kan köpas hos de olika kraftfoderföretagen, däribland ”seniorfoder”. Ett seniorfoder är utformat för att vara mycket smakliga och lättsmälta. Ett bra seniorfoder innehåller mer fett, lättsmälta fibrer och protein jämfört med andra kraftfodersorter. Fettet ger energi (kalorier) till viktökning, fibrerna ersätter till viss del det grovfoder som hästen skulle ha ätit om den kunde och proteinet bidrar till att underlätta för hästen att bibehålla muskelmassan. Vidare bör seniorfodret innehålla inget eller en låg mängd socker och stärkelse. Seniorfodret kan med fördel blandas med det uppblötta pelleterade eller snittade höet för att underlätta för hästen att äta det.


 

 Fotona ovan visar ett halvblodssto född 1990 med god tandstatus. Fotot till vänster på sommarbete 2015 (25 år gammal). Hon är i mycket fint hull. Utöver bete fick hon mineraler. Hon reds regelbundet motsvarande lätt träning. Fotot till höger är taget januari 2016. Hon är fortfarande i gott hull och hon har satt en bra vinterpäls. Hennes foderstat består av fri tillgång till ett hösilage vars energi- och proteininnehåll stämmer överrens med hennes behov. Utöver hösilage får hon mineraler.


 

Fotona ovan visar varmblodsstoet Grevinna, född 1988 (27 år gammal på fotona). Tack vare hennes ägare, Carolina Sandströms stora engagemang är stoet i fint hull. Då Grevinna har nedslitna tänder låter Carolina en veterinär med specialkompetens i hästtandvård kontrollera stoets tandstatus flera gånger om året. Stoet kan inte tillgodogöra sig tillräckligt med näring genom att endast äta långstråigt grovfoder. Hon får därför sitt huvudsakliga behov av grovfoder och näring tillgodosett med höpellets som blöts upp till en gröt och ges tillsammans med vegetabilisk olja och mineraler. Utöver det får hon fri tillgång till hö i hagen och i boxen på natten.


Såhär kan man tänka vid utfodring av den äldre hästen


1. Kontrollera din hästs hälso- och tandstatus regelbundet (minst 1 gång om året).


2. Ta hjälp med att utforma en foderstat till din häst om du inte har kunskapen själv, det är väl investerade pengar. Foderstaten ska vara grovfoderbaserad och grovfodret ska ha en näringsanalys. Om hästen inte är överviktig bör den erbjudas fri tillgång till grovfoder. Detta ger den bra förutsättningar att bibehålla ett bra hull och en fungerande mag- tarmkanal. Om hästen har problem med att tugga långstårigt grovfoder kan man beroende på hästens tandstatus erbjuda ett spädare grovfoder (skördat tidigare) eller helt eller delvis ge snittat/pelleterat hö som vid behov blöts upp. Vid behov kompletterar man med kraftfoder (fett- och fiberbaserat med lågt socker- och stärkelseinnehåll) samt mineraler och vitaminer. Kom ihåg att hästen behöver få minst 1 kg torrsubstans grovfoder per 100 kg kroppsvikt och dag. Får den mindre grovfoder än så riskerar den att drabbas av en rad olika problem.


3. Kontrollväg regelbundet (minst en gång varje vecka) den mängd grovfoder hästen får och den mängd som den lämnar kvar. På så sätt har du koll på hur mycket grovfoder hästen faktiskt äter. Släng det foder som hästen inte äter upp och erbjud nytt dagligen. Får hästen långstråigt grovfoder kanske det är så att den lämnar de grövstastråna som den inte klarar av att äta.


4. Hullbedöm och viktuppskatta hästen och ta gärna foton minst en gång i månaden för att uppmärksamma förändringar i hull och vikt. Det är lätt att bli hemmablind när man ser sin häst varje dag och då kan det vara svårt att se förändringar i hull. Tappar hästen i hull behöver åtgärder sättas in! Det är inte acceptabelt att en häst är tunn i hull eller mager bara för att den är gammal.


5. Kom ihåg att ingen häst kan leva för evigt. Men din häst har en bra chans att leva ett bra liv som senior genom att du anpassar omvårdanden och utfodringen samt har regelbunden kontakt med din veterinär.


Jag hjälper dig gärna om du har frågor som kring utfodring av äldre hästar eller behöver hjälp att utforma en foderstat till din häst.

             


 

Veronica Abrahamsson
[email protected]
www.vshastibalans.com
0768-882559Rss_feed